Mondue

Vi er et ungt team bestående af 3 personer beskæftigende med online marketing og konsultering heraf. Vi er studerende og bruger denne mulighed til at kompetenceudvikle sideløbende med vores studie. I Mondue er vi ambitiøse og engagerede, men søger at være simple og effektive. Konceptet tager udgangspunkt i det famøse KISS-princip; Keep It Simple, Stupid. Vi har i Mondue fortolket dette princip med henblik på at drive en effektiv proces som kunderne overskueligt kan forstå. Vores produkter er simple, vores processer er simple, kommunikationen er simpel og vi yder en simpel service af høj kvalitet. Vi mener i Mondue at de mest effektive resultater opnås ved at holde tingene simple.

Læs mere om hvem vi er individuelt længere nede.

 

Jeppe Rosenborg

Jeppe Rosenborg

Administrator og rådgiver

Jeppe er stud.cand.merc. i Human Resource Management og står for den overordnede drift af Mondue. Jeppes styrke er den strategiske analyse og rådgivningsdisciplinen. Jeppe har gennem de sidste 5 år implementeret strategier for flere virksomheder og organisationer gennem sit studie og som rådgiver hos Mondue.

Tlf.: +45 4141 7540

Email: jr@mondue.dk

Magnus Glasdam Jakobsen

Magnus Glasdam Jakobsen

Udvikler og rådgiver

Magnus er stud.cand.polyt. i Netværksteknologi & IT og er Mondues tekniske udvikler og rådgiver. Magnus’ styrker er programmering, udvikling og rådgivning inden for de tekniske funktioner. Magnus har gennem sit studie og og som rådgiver i Mondue, udviklet en lang række apps og andre funktionelle programmer.

Tlf.: 

Email: mg@mondue.dk

Mikkel Enig

Mikkel Enig

Branding og rådgiver

Mikkel er stud.cand.merc. i Brand Management & Marketing Communication og står for branding af Mondue og rådgiving heraf. Mikkels styrker er SoMe-marketing, SEO og online branding af virksomheder. Mikkel har gennem sit studie og som rådgiver i Mondue udviklet flere forskellige brandingstrategier og SoMe-tiltag.

Tlf.: +45 2483 6484

Email: me@mondue.dk